Znalecké posudky

Oceňování vozidel, oceňování strojů, posuzování technického stavu vozidel, posuzování technického stavu strojů a strojních zařízení

Naše znalecká a oceňovací kancelář působí na trhu v České republice od roku  1997. V tomto roce jsme byli jmenováni Krajským soudem v Hradci Králové, jako znalci pro:

 • Základní obor Ekonomika
 • odvětví Ceny a odhady
 • se specializací pro oceňování motorových vozidel

V roce 1998 jsme poté byli Krajským soudem jmenováni jako znalci, pro:

Základní obor Ekonomika,  odvětví Ceny a odhady, se specializací pro oceňování strojů a strojních zařízení a dále pro základní obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, se specializací pro posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a strojních zařízení.

V dosavadní praxi bylo vypracováno několik stovek kvalifikovaných znaleckých posudků, týkajících se jak vlastního oceňování vozidel, strojů, strojních zařízení, tak i posuzování jejich technického stavu, stupně opotřebovanosti, poškození, případně jiného znehodnocení, či zhodnocení.

Za dobu působení na trhu jsme získali nemálo spokojených a stálých zákazníků, kteří se na nás z důvěrou obracejí. Vyhotovením kvalifikovaného posudku nezávislého soudního znalce, jmenovaného Krajským soudem, získáte nejen jistotu odborného ocenění svého majetku, ale i pomoc při stanovení majetkové újmy při nenadálé události, jakou může být dopravní nehoda, živelná událost, technická závada atd.

Jako velice prospěšné pro naše zákazníky, se jeví vyhotovení kvalifikovaného znaleckého posudku při jednání s pojišťovnami, působícími na našem pojišťovacím trhu. V takovýchto případech je účelem vyhotovení znaleckého posudku stanovení celkové majetkové újmy, případně přiměřeného nákladu na opravu a není nutné podstupovat zdlouhavé a leckdy i nepříjemné jednání o náhradě škody. Dlouholetá osobní praxe v oblasti likvidace pojistných událostí je i zárukou odborného poradenství.

Naše nabídka v oblasti vyhotovení znaleckých posudků je velice široká a rozmanitá, následující příklady jsou nejčastějšími, se kterými se setkáváme v běžné praxi. Při jakékoli události, dotýkající se vozidel, strojů a strojních zařízení, jsme schopni podat odbornou radu.

Nejčastější příklady vyhotovení znaleckých posudků:

 • pojistná událost (stanovení celkové majetkové újmy, případně přiměřeného nákladu na opravu)
 • dopravní nehoda (stanovení celkové škody)
 • majetkoprávní spory, majetkoprávní vyrovnání
 • dědictví
 • pořízení, případně odprodej majetku, jak do soukromého vlastnictví, tak do organizací
 • poškození majetku (snížení hodnoty)
 • oceňování majetku společností, při jejich transformaci, vzniku, případně likvidaci
 • navýšení, případně snížení jmění společností
 • zástavní činnost - ručení majetkem

Škoda Octavia III. je Vám plně k dispozici již od 1750 Kč/den.

Jsme výhradní partner
Česká podnikatelská pojišťovna,a.s.VIG
Kooperativa, pojišťovna VIG,a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s.

Další partneři autopůjčovny jsou Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Národní rada zdravotně postižených

Královéhradecký kraj Mìsto Hradec Králové Národní rada zdravotnì postižených