Zastoupení při likvidaci pojistných událostí

Nabízíme zastoupení při likvidaci pojistných událostí, při vyřizování dopravních nehod v ČR ale i v zahraničí

Pro poškozeného z dopravní nehody pronájem náhradního vozidla zdarma!

Pro své klienty, kteří si přejí být zastoupeni ve věci vyřízení pojistné události nabízíme:

 • Vyřízení veškeré agendy, spojené s likvidací pojistné události u pojišťoven, působících na našem pojišťovacím trhu
 • Zajištění prvotních likvidačních úkonů (zajištění prohlídky poškozeného vozidla, fotodokumentace)
 • Nashromáždění všech dokladů, potřebných při vyřizování pojistné události
 • Součinnost při jednání v různých institucích, jichž se předmětná pojistná událost týká (Policie ČR, leasingová společnost, banka, atd.)
 • Zajištění odtahu nepojízdného vozidla
 • Zajištění opravy poškozeného vozidla, buď ve vlastním autoservise, nebo u oficiálního značkového dealera konkrétního vozidla
 • Zajištění non-stop mobility našeho klienta po dobu opravy poškozeného vozidla, případně po dobu bezprostředně následující po vzniku pojistné události (pronájem náhradního vozidla)
 • Vyhotovení kvalifikovaného znaleckého posudku pro stanovení celkové majetkové újmy na vozidle, případně pro stanovení přiměřeného nákladu na opravu poškozené vozidla
 • Provedení vlastního výpočtu náhrady škody, případně náhrady pojistného plnění, v součinnosti s klientem)
 • Provedení závěrečné celkové kompletace všech nashromážděných dokladů a jejich předání do pojišťovacího ústavu, společně s odborným a řádně doloženým výpočtem požadované částky

Pokud jste účastníkem dopravní nehody v zahraničí a vznikne Vám při této dopravní nehodě jakákoli škoda, máte dvě možnosti na její vyřízení a uhrazení. První možností je uplatnit si vzniklou škodu z titulu Vašeho uzavřeného smluvního havarijního pojištění, pokud jej máte uzavřeno a pokud se vztahuje i na škody v zahraničí. Pokud tomu tak není, jste odkázán jen a jen na své vlastní schopnosti a zkušenosti a vymáhání škody je jen na Vás. Žádná pojišťovna v České republice, ani Česká kancelář pojistitelů, nevyřizuje nároky poškozeného z dopravní nehody v zahraničí a to ani když u této pojišťovny máte uzavřeno Pojištění odpovědnosti za provoz vozidel na pozemních komunikacích (povinné ručení).

My Vám nabízíme službu, která Vám vymáhání náhrady vzniklé škody v zahraničí maximálně zjednoduší.

Pro své klienty, kterým se stala dopravní nehoda v zahraničí a kteří chtějí být zastoupeni ve věci vyřízení pojistné události nabízíme:

 • Vyřízení veškeré agendy, spojené s likvidací pojistné události u viníka nehody (zahraniční), případně u zahraniční pojišťovny, kde má viník nehody uzavřeno pojištění odpovědnosti  (obdoba povinného ručení)
 • Zajištění prvotních likvidačních úkonů (zajištění prohlídky poškozeného vozidla, fotodokumentace)
 • Nashromáždění všech dokladů, potřebných při vyřizování pojistné události
 • Zajištění odtahu nepojízdného vozidla
 • Součinnost při jednání v různých institucích, jichž se předmětná pojistná událost týká (Zahraniční Policie, leasingová společnost, atd.)
 • Zajištění opravy poškozeného vozidla, buď ve vlastním autoservise, nebo u oficiálního značkového dealera konkrétního vozidla
 • Zajištění non-stop mobility našeho klienta po dobu opravy poškozeného vozidla, případně po dobu bezprostředně následující po vzniku pojistné události (pronájem náhradního vozidla)
 • Vyhotovení kvalifikovaného znaleckého posudku pro stanovení celkové majetkové újmy na vozidle, případně pro stanovení přiměřeného nákladu na opravu poškozené vozidla
 • Provedení vlastního výpočtu náhrady škody, případně náhrady pojistného plnění, v součinnosti s klientem)
 • Provedení závěrečné celkové kompletace všech nashromážděných dokladů a jejich předání do pojišťovacího ústavu, společně s odborným a řádně doloženým výpočtem požadované částky

A co za to?

– 8% z celkové vymožené částky

Hyundai Accent je Vám plně k dispozici již od 1250 Kč/den.

Jsme výhradní partner
Česká podnikatelská pojišťovna,a.s.VIG
Kooperativa, pojišťovna VIG,a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s.

Další partneři autopůjčovny jsou Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Národní rada zdravotně postižených

Královéhradecký kraj Mìsto Hradec Králové Národní rada zdravotnì postižených